Ayurveda

Ayurveda

Längtar du efter förändring?

Vill du släppa taget om vanor och tankesätt som begränsar dig? Förändring tar tid och är en spännande process. Förändringsprocessen börjar med en längtan, en tanke. Mellanrummet mellan det gamla och det nya kan uppfattas som ett tomrum och okänd mark. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Ändå kan vi längta efter någonting annat. Mer äkthet, bättre hälsa, frid och att leva mer från hjärtat.


Du har redan allting inom dig för ett liv med lätthet och glädje. De svar som vi oftast söker utanför oss finns inom oss själva. Ayurveda och alla andra visdomstraditioner säger att vi alla har en inre källa. Där finns friden, kärleken och kunskapen om det som vi behöver för att må bra. I de liv vi lever idag är det dock lätt hänt att vi tappar bort kontakten med vår inre källa och visdomen som finns där.


Min vision är att varsamt leda dig tillbaka till din inre källa.


Är du redo för en spännande resa?
Välkommen att höra av dig manuela@mayuyoga.se eller 076-209 23 31


Om vi gör som vi alltid har gjort, får vi det som vi alltid har fått.
Om vi vill ha ett nytt resultat behöver vi göra på ett annat sätt.

Ayurveda - Läran om Livet och Dig själv


Ayurveda är ett flertusenårigt indiskt hälsosystem som ser till hela människan och där grundprincipen är att vi alla är olika och därmed har olika behov.


Med utgångspunkt från de tre begreppen (doshor) Vata, Pitta, Kapha förklarar Ayurveda allt som händer i och runtomkring oss och varför vi reagerar olika på mat, väder, känslor och stress. Det innebär att det som skapar balans och hälsa hos en person inte nödvändigtvis skapar balans hos en annan person.


Men hur ska vi veta vad som är bra för oss? Doshorna tillskrivs olika egenskaper och det är med hjälp av dem som vi kan bestämma vår personlighetstyp och använda oss av olika råd och rekommendationer. När jag vet vad som skapar balans eller obalans för just mig kan jag göra medvetna val som stödjer min hälsa. Och med det följer en frihet, ett ökat medvetande och att mer och mer kunna lita på mig själv.


Ayurveda är dock inte regler och förhållningsorder utan Ayurveda är ett livslångt lärande. Namnet Ayurveda betyder kunskap om livet och handlar om att hitta tillbaka till det enkla, självklara och naturliga och att frigöra vår inneboende visdom, kraft och läkningsförmåga. Att leva mer i samklang med naturen, både vår egen och naturen runtomkring oss. I de liv vi lever idag är det lätt att glömma bort att vi är en del av naturen och det stora kretsloppet.