Individuell Vägledning

Individuell vägledning

Längtar du efter förändring?  ​

Vill du släppa taget om vanor och tankesätt som begränsar dig? Förändring tar tid och är en spännande process. Förändringsprocessen börjar med en längtan, en tanke. Mellanrummet mellan det gamla och det nya kan uppfattas som ett tomrum och okänd mark. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Ändå kan vi längta efter någonting annat. Mer äkthet, bättre hälsa, frid och att leva mer från hjärtat. 


Du har redan allting inom dig för ett liv med lätthet och glädje. De svar som vi oftast söker utanför oss finns inom oss själva. Ayurveda och alla andra visdomstraditioner säger att vi alla har en inre källa. Där finns friden, kärleken och kunskapen om det som vi behöver för att må bra. I de liv vi lever idag är det dock lätt hänt att vi tappar bort kontakten med vår inre källa och visdomen som finns där.  


Min vision är att varsamt leda dig tillbaka till din inre källa. 


Beroende på var du befinner dig idag anpassar jag vägledningen till vad som passar bäst. Det kan vara genom vägledande samtal, yogasessioner, andningsövningar eller att starta processen genom en djup energibalansering - marmabehandling.  


Är du redo för en spännande resa? Välkommen att höra av dig manuela@mayuyoga.se eller 076-209 23 31
Om vi gör som vi alltid har gjort, får vi det som vi alltid har fått. 
Om vi vill ha ett nytt resultat behöver vi göra

på ett annat sätt.