Open Heart Space

OPEN HEART SPACE. Stillhet, läkning, styrka.


Hjärtat är en kraftkälla med en egen intelligens.


Det här är ett tillfälle att ge ditt hjärta utrymme och upptäcka dess kraft. Du blir varmt och varsamt vägledd av Manuela och Eva, i yoga och meditation. Stillhet är utgångsläget och genom det blir läkning möjligt. Ur läkning kommer styrka.


Kom och var med i denna hjärtevarma upplevelse!


Varmt välkommen

Manuela och Eva

 


mayu yoga & hälsa i samarbete med OPEN HEART Communication.

Det kommer nya tillfällen under 2024!